SİZE DEĞER VERİYORUZ

KARİYER POLİTİKASI

WAM TURKEY KURUMSAL YAPISI

WAM (Worldwide Asset Management) Turkey; insan kaynakları politikası gereği tüm çalışanların en değerli varlıkları olduğuna inanmaktadır. Çalışanlarına uzun vadeli kariyer planlaması oluşturarak, ilişkilerini sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa etmektedir. Bünyesine yetenekli ve başarılı çalışanları dahil etmekte olup; kişisel ve mesleki gelişmelerine yardımcı olmaktadır.

İŞ BAŞVURUSU

CITY'S NİŞANTAŞI BAŞVURU FORMU
APPLICATION FORM
İşbu başvuru formunun doldurulmuş olması başvuruda bulunana iş verileceği anlamına gelmez.
Gerçeğe aykırı bilgi verildiği anlaşılanların hizmet akdi derhal feshedilir.
Evli
Bekar
Boşanmış
Kadın
Erkek
Bakmaya mecbur olduğunuz kimseler
Özel olarak ilgilendiğiniz konular
Bildiğiniz Yabancı Lisanlar
LisanOkumaYazmaKonuşma
Lütfen "Lisan Ekle" butonundan bildiğiniz dilleri ekleyiniz.
Askerlik Durumunuz
Muaf
Bedelli
Tecilli
Terhis
Acil durumlarda haber verilecek kişi
SGK'lı
Emekli
ÖğrenimÖğrenim kurumunun ismiÖğrenime başlamaÖğrenim bitişiDiploma derecesiBölümü
Lütfen "Eğitim Ekle" butonundan eğitim bilgilerinizi ekleyiniz.
Çalıştığı FirmaHizmet BaşlangıcıHizmet BitişiBaşlangıç ÜcretiAyrılıştaki Ücretİş Ünvanınızİşten ayrılış sebebiniz
Lütfen "Deneyim Ekle" butonundan iş deneyimlerinizi ekleyiniz.
Adı SoyadıAdresTel No.Mesleği
Hakkınızda bilgi alabileceğimiz ve akrabanız olmayanların isim ve bilgileri. Lütfen "Referans ekle" butonundan iş deneyimlerinizi ekleyiniz.
Şirketimizde çalışan kan bağı olan kişi

“İşe başvurunuzun kabul edilmesi halinde, Şirketimizin kişisel verilerinizin de yer aldığı işbu başvuru formu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 75. Maddesi kapsamında tarafınızca verilecek diğer belgeler ile birlikte oluşturulacak özlük dosyasının içerisine alınacak ve bu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenecektir.

Bu kapsamda Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ve alt acenteleri ile Şirketimizin grup şirketleriyle paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması ya da kullanılmasının engellenmesi de dâhil olmak üzere işlenebilecektir.

İşçi’nin işten ayrılması durumunda İşçi verileri, SGK mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca 15 yıl boyunca saklanır. Bu sürenin ardından İşçi’ye ilişkin kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

İş başvurunuzun kabul edilmemesi halinde ise, Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerinizi de içerir bu form, işe alınmayacağınızın tespitini takip eden [30] gün içerisinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.”

Kabul ediyorum

Deneyiminizi Kişiselleştirin

Size uygun yenilikleri seçmemize yardım edin.

X
ONAYLA
resmi kırp